Utställare 2017

s3di-Logo-text  arcam_logo
Thaiber logo      AIM
3D-Verkstan Canon_WEB_logo
u_solidmakarna u_raps
u_prototal u_protech
u_hoganas  lasertech_
dm_logo_r_rapidproductionservices  Hexagon_only_CMYK_STANDARD
Xenter Botkyrka logotyp

SVEAT logotypBranschföreningen SVEAT är initiativtagare till 3D-mässan, vilken utgör en viktig del av deras arbete med att bidra till en kraftfull utveckling inom additiv tillverkning och 3D- printing, i Sverige.

Läs mer om våra utställare HÄR

3D-tekniker en YH-utbildning

Ut­veck­ling­en inom ad­di­tiv tek­nik går fort, både på ma­te­ri­al- och pro­ces­si­dan. Här behövs kun­ni­ga 3D-tek­ni­ker som kan lig­ga i frontlinjen. Läs mer om YH-utbildningen 3D-tekniker på Xenter Botkyrka