Föreläsare 2016

Lars-Erik RännarLars-Erik Rännar, Ass.Prof, Mittuniversitetet
”Additiv tillverkning i metall – från exotisk teknologi till massproduktion”
Lars-Erik har mer än 15 års erfarenhet av additiv tillverkning i metall och i sitt föredrag kommer han att ta avstamp från hur tekniken används idag och utveckla detta till några framtida utmaningar både företag och forskare står inför för att vi på allvar ska kunna hävda att tekniken kommer att innebära en “industriell revolution”.

 


Göran BacklundGöran Backlund, Business development, Saab Dynamics
”Vad ett nytt paradigm för tillverkning kan leda till inom Saab-koncernen”
Några exempel visas på hur 3D-printing av metallkomponenter skapar nya värden i Saabs produktportfölj. Koncernen satsar också på forskning om 3D-printing för att bygga kunskap som konstruktörerna ska kunna använda för att få ut värdena ur tillverkningsmetoden. Saab är också djupt involverad i uppbyggnaden av Tillverkningstekniskt Centrum i Karlskoga, där man satsar på kombinationen 3D-printing och 3D-röntgen (industritomografi) som verifieringsmetod.


Torbjörn LarssonTorbjörn Larsson, ‎Senior Principal Engineer , Volvo Car Group
“Additive Manufacturing at Volvo cars.”
Volvo Cars är idag ett transformerat företag som står för skandinavisk lyx, sunda värderingar och med en stolt historia. Adderande tillverkning har länge varit en del av vår produktutvecklingsresa sedan slutet av 80 talet, då pratade vi om rapid prototyping eller FFF. Idag ser vi snabb utveckling på området och att teknologin börjar användas som tillverkningsmetod. Men det finns också hinder och nya utmaningar som behöver tas om hand i allt snabbare takt. Med denna presentation skall jag försöka ge er en bild av vart vi står idag och vart vi är på väg.


Nader AsnafiNader Asnafi, VA Automotive & VA Tools of Sweden
“Pressverktyg för karosskomponenter – kortare ledtid och resonabla kostnader genom 3D-printning”
3D-printning möjliggör kortare ledtider, större komplexitet och resonabla kostnader vid framtagning av pressverktyg för fordonskarosser. Föreläsningen belyser dessa möjligheter och visar på s k business cases för befintliga 3D-printade verktyg.


Joakim ÅlgårdhJoakim Ålgårdh, Senior researcher, Swerea Kimab
“Additiv tillverkning i metall – från prototyp till produktion.”
Additiv tillverkning har länge setts som ett snabbt sätt att tillverka prototyper, men har på senare år fått ett uppsving då industrin ser möjligheter att tillverka funktionella produkter med denna metod. I föredraget beskrivs vilka processer som finns för tillverkning av metallkomponenter direkt med additiv tillverkning. Men viktigast, kommer föredraet ge exempel på produkter som idag används i skarp produktion med additiv tillverkning och vilka möjligheter detta ger för framtiden.


Sten FarreSten Farre, Senior R&D Engineer, Swerea swecast TBD

 


Stefan ThundalStefan Thundal, Product Manager/Area Sales Manager, Arcam AB
“ Cost-Efficent Manufacturing with EBM (Kostnadseffektiv tillverkning med EBM)”
Arcam etablerades som företag 1997 och är idag en av huvudaktörerna inom additiv tillverkning för metalliska material. Detta gäller i synnerhet utvecklingen mot att i allt större utsträckning använda additiv tillverkning för industriell serietillverkning inom krävande segment som flygindustri och medicinsk teknik. Här har Arcam varit en föregångare i branschen. Presentationen kommer ge en kort presentation av Arcam som företag, vår teknologi Electron Beam Melting samt framförallt, vad som möjliggjort och drivit på utvecklingen mot industriell serietillverkning.


Björn BjörnströmBjörn Björnström, Regional Manager, EOS
”Från prototyp till produktion”
Additiv tillverkning i industriella produktionsmiljöer, vad krävs och hur arbetar EOS med detta. I föredraget diskuteras ett antal kundfall där produktionstänket nått längre.


Mats PerssonMats Persson, Manager Material Development, Digital metal, Höganäs AB
”Metalliska material och applikationer producerade med bläckstråleteknik.”
Binder jetting på pulverbädd är en teknik för tillverkning av metalliska komponenter med hög upplösning, goda toleranser och ytfinish. Denna process används för tillverkning av komponenter vid Digital Metal. Materialfokus ligger på rostfria stålkvaliteter och materialegenskaper för dessa presenteras tillsammans med en utblick mot framtida material. Applikationer som kan dra nytta av fördelar i tekniken diskuteras.


 

Evald OttossonEvald Ottosson, Owner, Protech AB
” Industriella applikationer med additiv tillverkning.”
Additiv tillverkning öppnar nya möjligheter för industrin. Presentationen visar på exempel där FDM och Polyjet använts.


 

Pär NorbringPär Norbring, Owner, R.a.p.s AB
“Additiv tillverkning; Den nutida vardagen med några enkla exempel”
Hur man enkelt kan ta fram produkter för 3DP produktion från kravspecifikation till färdig produkt?