Föreläsningar 2017

 Jennifer PetterssonBio-Printing – Jennifer Pettersson, RISE, Biovetenskap och material
Jennifer Pettersson är cell-och molekylärbiolog och jobbar på RISE, Research Institutes of Sweden. Jennifer genomför nu sina doktorandstudier inom 3D-bioprinting för att testa effekten av läkemedelskandidater för behandling av cancer.I Jennifers doktorandstudier kombineras två nya teknologier; 3D-bioprintning och cellteknologi, för att utveckla nästa generations testsystem som på ett bättre sätt representerar den verkliga tumören i människokroppen jämfört med dagens system som bygger på 2D-cellkulturer. Genom att designa den 3D-printade strukturen, så att den får rätt biokemiska och strukturella egenskaper, kan cancercellerna växa och utvecklas på ett liknande sätt som i en patienttumör.  Den 3D-printade tumören kan sedan användas för att testa effekten av olika cancerläkemedel.Jennifer kommer att prata om 3D-bioprinting, materialutveckling för ”bioink” och inkorporering av celler i den 3D-printade strukturen för användning inom cancerläkemedelsscreening. Hon kommer också att ge exempel på hur långt 3D-bioprintingfältet har kommit idag och vad det finns för utmaningar och möjligheter i framtiden.
Johan NyströmJohan Nyström, Protech Nordic AB
Johan Nyström arbetar på Protech Nordic AB. Hans intresse för 3D-skrivare startade 2007, då han började arbeta inom branschen.Under fyra år gjorde Johan dock ett uppehåll, för att arbeta inom MedTech och strålterapi. Då 3D- branschen numera även gjort intåg inom denna bransch, har hans intresse för 3D återigen väckts till liv.Johan brinner för att föreläsa om och även utveckla kunder inom additiv tillverkning och prototypframtagning.
olafdiegelHRAdditive Manufacturing, A Reality Check
Olaf Diegel är professor inom produktutveckling på Lunds Tekniska Högskola.
Utöver sin roll som föreläsare är Olaf även en praktiker inom produktutveckling och har framgångsrikt utvecklat ett större antal innovativa lösningar på tekniska problem.Genom sitt stora engagemang och expertis på området produktutveckling, har Olaf blivit en ofta publicerad förespråkare för additiv tillverkning och snabb produktutveckling.Under se senaste 10 åren har Olaf utvecklat over 100 kommersialiserade nya produkter, bl a nya ljusprodukter för scenkonsten, såväl som inom säkerhet och marina produkter samt ett flertal produkter inom hemsjukvården, för vilka han även mottagit ett flertal priser och utmärkelser.Olaf anser att 3D printing är en Guds gåva till alla designers och uppfinnare, som ges en direkt möjlighet att testa om deras produkter fungerar.Sedan 2012 tillverkar Olaf ett större utbud av olika 3D-printade gitarrer och elbasar.
Eftersom att Olaf kommer från New Zeeland kommer hans föreläsning att ske på engelska.
OD-nilssonAtt återskapa ett ansikte
Oscar D Nilsson är arkeolog, skulptör och specialiserad på att rekonstruera historiska ansikten från skelettfynd.Med hjälp av avancerad 3D-teknik, DNA och anatomiska kunskaper samt en dos konstnärlig inlevelse återskapar han ansikten ur det förflutna.Ibland är de kända, som Birger Jarl eller Bockstensmannen, men oftast är de helt anonyma.Känd eller okänd, målet är detsamma, nämligen att hitta det individuella i ansiktsdragen och få historia att kännas som samtid.
TeddyLarssonLive 3D-skanning och användningsområden för 3D-skanning och -modellering
“Teddy Larsson började sin bana som tandtekniker i ett av Sveriges största dentallabb. Där han kom att bli en av de första i Sverige att omvandla traditionell teknik till digital teknik för framställning av tandtekniska produkter.Han har därefter arbetat internationellt med den unika mjukvaran “Geomagic Freeform”, då som applikationsingenjör. Arbetet innefattade produktdesign, dentaldesign samt cranio maxillofacial design, kunskap som han i dagsläget använder vid sina kontakter med kunder inom medicin.Sedan 3 år är Teddy representant för Artec3D, som framställer 3D skanners samt mjukvara till dessa. Teddy driver själv företaget “Scan 3D Innovations”, som bl a säljer 3D skannrar för reverse engineering och kvalitetskontroll, men ställer även upp på olika event där inskanning av människor blivit mycket populärt.3D-skanning behövs inom alla områden för att spara tid, material och arbetskraft m.m, sedan så finns det applikationer för arkivering eller digitalisering av antika skatter o s v. Teddy anser att den allt starkare VR trenden kommer att innebär ett än större behov av 3D-skanning.“
Daniel Ljungstig, grundare av 3DVerkstan
3DVerkstan, ett kunskapsföretag som distribuerar professionella 3D-skrivare inom Skandinavien och till Baltikum. Han är också initiativtagare till 3D Meetup Center, en mötesplats för 3d-printing och additiv tillverkning, i Stockholm.
NiclasMalmNiclas Malm
Niclas Malm har arbetat på Höganäs AB i nästan 4 år och ansvarar för design samt service av våra egenutvecklade 3D-skrivare på Digital Metal. Arbetet innefattar allt ifrån konstruktionsfrågor och projektledning till kundkontakt och mässdeltagande.
 Annika StrondlAnnika Strondl, gruppchef Swerea KIMAB
Annika Strondl är gruppchef för pulvermaterial och legeringsutveckling, vid forskningsinstitutet Swerea KIMAB.
Annika jobbade på Arcam under företagets uppstartsår och har även doktorerat på superlegeringar tillverkade med elektronstrålesmältning. Sedan i höstas är hon verksamhetsledare för den nystartade svenska arenan för additiv tillverkning av metall och det är denna som föreläsningen kommer att handla om.
 Fredrik WredenbergFredrik Wredenberg, Swerea KIMAB
Fredrik Wredenberg disputerade 2008 på KTH I ämnet “Hållfasthet” och arbetar sedan 6 år, inom det virtuella laboratoriet på Swerea Kimab,i Kista.Fredrik sysslar allra mest med de virtuella aspekterna av 3D-printing.
Harald HasselbladHarald Hasselblad, Senior Analysingenjör Volvo Car Group
Harald Hasselblad, är Senior Analysingenjör hos Volvo Car Group och jobbar inom gruppen “Weight Management and Optimization”, där hans arbete innebär att ansvara för företagets strategier kopplat till egenskapen vikt.Harald driver även en intern arena, “Optimization Culture Arena”, med målet att stötta organisationen mot CAE-driven utveckling. Arenan stöttar med utveckling och implementering av metoder och verktyg för en effektiv produktutveckling med fokus på konceptfasen, men även med att säkra optimering i projekt.Harald har sjutton års erfarenhet inom konceptutveckling och optimering inom företaget. Han har även en doktorsexamen i tillämpad mekanik inom topologioptimering. från Linköpings Universitet.
 Pär Nobring r.a.p.s.
Per har genom olika anställningar och projekt, lång erfarenhet av att skapa komplexa geometrier.Pär har även under lång tid arbetat med att föra in 3D-teknik som involverar; Marknad, Inköp, Utveckling, Konstruktion och Produktion, hos små och medelstora företag.Sedan 2010 har han arbetat med olika 3D-printtekniker, i syfte att öka användningseffektiviteten vid prototyp- och serietillverkning, som visar hela konstruktionsprocessen från idé-stadiet till färdig produkt.Pär är även en av grundarna av SVEAT.
Thomas Olofsson3D-tillverkning i cellulosabaserat material – Thomas Olofsson, Umeå Universitet
Thomas Olofsson är professor i energieffektivisering med fokus på byggnader, vid Umeå universitet. Thomas har under två år, arbetat med 3D inom ramen för det aktuella projektet. Orsaken till hans engagemang är att tekniken öppnar nya perspektiv för hållbarhet och energieffektivitet.
Exempelvis gällande kopplingen till byggnader, så går det att utveckla helt nya strukturer och byggsystem, vilket är både revolutionerande och intressant.