3D-mässan Replay 2016

Dag 1, 5 april. Föreläsningar för företag, akademi och institut:


Lars-Erik Rännar, Ass. Professor Mittuniversitetet


Göran Backlund, Business development Saab Dynamics


Nader Asnafi, vice VD VA Automotive & VA Tools of Sweden


Joakim Ålgårdh, Senior researcher Swerea Kimab


Evald Ottosson, Owner Protech AB


Pär Norbring, Owner R.a.p.s AB

Dag 2, 6 april. Föreläsningar för allmänheten


Lars-Erik Rännar Ass.Professor, Mittuniversitetet
Om 3D-Skrivare dåtid, nutid och framtid


Joakim Ålgårdh, Senior researcher Swerea Kimab
Om Additiv tillverkning ñ en tekniköversikt


Evald Ottosson, Owner Protech AB
Om Additiv tillverkning inom fordon- och flygindustri


SVEAT logotypBranschföreningen SVEAT är initiativtagare till 3D-mässan, vilken utgör en viktig del av deras arbete med att bidra till en kraftfull utveckling inom additiv tillverkning och 3D- printing, i Sverige.

Läs mer om våra utställare HÄR

3D-tekniker en YH-utbildning

Ut­veck­ling­en inom ad­di­tiv tek­nik går fort, både på ma­te­ri­al- och pro­ces­si­dan. Här behövs kun­ni­ga 3D-tek­ni­ker som kan lig­ga i frontlinjen. Läs mer om YH-utbildningen 3D-tekniker på Xenter Botkyrka