SVEAT logotypBranschföreningen SVEAT är initiativtagare till 3D-mässan, vilken utgör en viktig del av deras arbete med att bidra till en kraftfull utveckling inom additiv tillverkning och 3D- printing, i Sverige.

Läs mer om våra utställare HÄR

Läs mer om årets föreläsningar HÄR

3D-tekniker en YH-utbildning

Ut­veck­ling­en inom ad­di­tiv tek­nik går fort, både på ma­te­ri­al- och pro­ces­si­dan och därför finns det ett ökande nationellt behov av kun­ni­ga 3D-tek­ni­ker, som ligger i framkant.

 Att återskapa ett ansikte

OD-nilsson
Oscar D Nilsson är arkeolog, skulptör och specialiserad på att rekonstruera historiska ansikten från skelettfynd. Missa inte denna spännande föreläsning på årets 3D-mässa!

Top